Vi tenderar att använda mobilen mer och mer. Att ha en responsiv hemsida blir därför allt viktigare. Hela 78 procent av den svenska befolkningen kopplar upp sig via mobilen, 65 procent varje dag. Detta visar på hur viktigt det är att ha en mobilanpassad hemsida.

Responsiv design innebär att webbsidor automatiskt skalar om efter besökarens skärmstorlek. Oavsett vilken enhet dina besökare använder så kommer de att få en bra upplevelse av hemsidan. I mobilläget får besökaren oftast en något avskalad version för att få en bättre överblick. Knappar och menyer ändras för att vara enkla att klicka på och hemsidan får ett upplägg där användaren slipper zooma in och ut.

Tidigare var det vanligt att ha en standard-hemsida samt ytterligare en för mobiler. Detta medförde dubbelt arbete varje gång någonting behövde uppdateras och det var svårt att få full kontroll över sin sida. Med responsiv design behöver du endast uppdatera på en plats för att samma förändring ska ske för alla enheter.